Belangenvereniging Bathmen

Wie zijn wij?

De Belangenvereniging Bathmen is opgericht in 2004 om de belangen te behartigen van de inwoners van de voormalige gemeente Bathmen.

De BvB heeft tot doel het welzijn van de inwoners van Bathmen te bevorderen en wil een klankbord zijn van en naar het gemeentebestuur. Sleutel hierin zijn natuurlijk de suggesties en vragen van de bevolking. We zijn een vereniging met leden en de contributies van deze leden stellen ons in staat om onze rol in te vullen. De leden kiezen het bestuur welk tijdens de ALV verantwoording aflegt aan de leden.

De BvB is er voor alle inwoners van Bathmen, niet alleen de leden. We realiseren ons dat er mogelijk tegenstrijdige belangen zijn in de gemeenschap, we blijven dan ook in beginsel neutraal en proberen zoveel mogelijk het algemene belang te dienen. Communicatie met en naar de inwoners is dan ook cruciaal.

Wilt u ook meedenken? Dan kunt u zich altijd aanmelden als lid!

Inschrijfformulier

Samen kunnen we Bathmen leefbaar maken en houden!

Bestuur

Het bestuur wordt benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering. De huidige bestuursleden en hun functies kunt u hier vinden:

Bestuur

Battumse Belangen