ontwerp vermindering verkeersgeluid werkgroep A1 genomineerd!

Het ontwerp dat de werkgroep A1 van de bvb heeft gemaakt voor een mogelijke vermindering van verkeersgeluid van de A1 is genomineerd voor de publieksprijs van de “Gouden Decibel Award 2016. U kunt stemmen op de inzending van ons.

Gaat u naar dan naar http://www.goudendecibel.nl/inzendingen-en-genomineerden-2016/

Inzendingen en genomineerden 2016

Inzendingen en Genomineerden voor de Gouden decibel 2016
Hieronder vindt u alle inzendingen voor de Gouden decibel 2016.

Vanaf 16 oktober tot en met 30 oktober 2016 kan er dan gestemd worden voor de publieksprijs.

Daarnaast staat er bij vermeld welke van de inzendingen op 6 oktober 2016 als een genomineerde zijn aangemerkt door de vakjury.

Deze vakjury bepaald uiteindelijk de winnaar per categorie.

Op 8 november a.s. worden de winnaars bekend gemaakt. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Stuurt u dan een email naar info@goudendecibel.nl

De inzendingen en genomineerden zijn:

Categorie Belangen- of actiegroep

Bastonen evenementen – LagerToontje (Genomineerd)

Een duurzame, mooi inpasbare geluidswal met zonnepanelen en diffractoren – Belangengroep Bathmen (Genomineerd)

Geluidmetingen bij Windturbineparken – Tegenwind

Rapport feestbuurten of buurtfeesten – WIJ Amsterdam


PUBLIEKSPRIJS

Tot en met 30 oktober 2016 kan er hier gestemd worden voor de Publieksprijs op alle inzendingen. 

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Hieronder kunt u uw stem uitbrengen, u mag 1 stem uitbrengen.

 

Inloopbijeenkomst A1 22 oktober goed bezocht, 24 oktober 19.00 hernieuwde kans

De BVB heeft 2 inloop bijeenkomsten belegd in het Cultuurhuus Braakhekke.

De eerste was afgelopen zaterdag en de opkomst was prima. De laatste stand van zaken inzake de verbreding A1 en de door de werkgroep A1 (BVB) geopperde geluidswerende maatregelen zijn besproken. Voor hen die zaterdag niet konden of de inloop hebben gemist is er op maandag 24 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur een nieuwe mogelijkheid.

 

a1bathmen.nl in de lucht

De website a1bathmen.nl is sinds vandaag openbaar toegankelijk.

Start

Op de website ‘ a1bathmen.nl ‘ staat een foto-impressie waarmee de Belangenvereninging Bathmen burgers wil informeren. De BVB wil politici en beleidsmakers overtuigen om verschillende geluidsreducerende maatregelen te combineren en toe te passen langs de A1 ter hoogte van Bathmen.