Stand van zaken geluidswering A1. Tracébesluit vanaf 27 juni bekend.

Dat de A1 geluidsoverlast veroorzaakt is duidelijk. Regelmatig wordt ons de vraag gesteld wanneer de geluidswerende maatregelen komen. De afgelopen maanden werd vanuit de BVB ‘achter de schermen’ hard gewerkt om te zorgen dat er geluidsreducerende maatregelen langs de A1 worden gerealiseerd wanneer RWS toch aan de verbreding werkt. En deze week werd bekend dat Rijkswaterstaat het Tracebesluit op 27 juni publiceert. Lees verder Stand van zaken geluidswering A1. Tracébesluit vanaf 27 juni bekend.