Nieuwsbrief Januari 2020

Nieuwsbrief Januari 2020

IN DEZE NIEUWSBRIEF ONDER MEER:

  • Energieplan gemeente Deventer
  • Bathmen 2035: praat mee op 31 januari!
  • Ontwikkelingen vliegveld Lelystad, A1
  • Omgevingsvisie gemeente Deventer
  • Verslag ALV

Van de voorzitter

Allereerst wil ik iedereen een heel gelukkig en gezond 2020 toewensen. Dat het maar een mooi jaar met vele goede resultaten voor de Bathmense gemeenschap mag worden!

En wat staat er dan te gebeuren in dit nieuwe jaar? Niemand weet dat natuurlijk, we kunnen niet in de toekomst kijken. Wat we wel weten is welke onderwerpen er momenteel op ons bordje liggen en waar we naar streven. Blijvend punt van aandacht is uiteraard het tot stand komen van de geluidswerende maatregelen langs de A1. Dat gaat pas van de agenda als alles conform de afspraken is gerealiseerd. De stand van zaken vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

Ook het spoor en de ontwikkelingen rond het vliegveld Lelystad blijven we nauwlettend volgen en we houden u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Samen met de werkgroep Bathmen 2035 zijn we hard bezig om tot een Dorpsvisie vanuit Bathmen zelf te komen. Deze hopen we rond april/mei aan de gemeente te kunnen aanbieden (zie ook verderop in deze nieuwsbrief en de uitnodiging voor 31 januari).

De Omgevingsvisie en het Energieplan van de gemeente zijn tevens punten van aandacht. Hierin proberen we zoveel mogelijk aandacht te vragen voor onze visie en het op een constructieve manier komen tot de opgelegde doelstellingen.

Genoeg om het jaar weer mee aan de slag te gaan. Er zullen vast nog ad hoc onderwerpen bij komen die we dan voortvarend zullen oppakken.

Cora Mossel

Lees verder Nieuwsbrief Januari 2020