Aanleg geluidsmaatregelen A1 Bathmen van start

Eindelijk is het zover, langs de noordzijde van de A1 worden geluidwerende voorzieningen geplaatst ter hoogte van Bathmen. En nog veel mooier is dat ze ook dit jaar volledig gerealiseerd worden! Een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp.

Wat gaat er precies gebeuren de komende maanden? In een brief van de aannemer Heijmans wordt een en ander toegelicht. Hieronder zijn de belangrijkste passages opgenomen:

Memo Heijmans
In opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer legt Heijmans ter hoogte van de Marsdijk en Koersenweg in Bathmen geluidswallen en geluidsschermen aan. In deze memo wordt dit
toegelicht inclusief de mogelijke hinder die u hiervan kunt ondervinden.
Op onderstaande schets staat aangegeven waar we de grondwallen en schermen realiseren. In verband met de waterhuishouding ter plaatse verdiepen we de watergang tussen de A1 en de Marsdijk. Ter hoogte van het viaduct in de Gorsselseweg, waar in de afgelopen maanden grond is opgeslagen, richten we een depot in met een keet.

 

Onderdelen en werkwijze
De grond voor de grondwallen wordt laagsgewijs aangebracht en verdicht. De schermen bestaan uit stalen staanders met betonnen elementen, vergelijkbaar met het scherm wat aan de zuidzijde van de A1 staat. Voor de fundering hiervan worden betonnen palen in de grond geheid. Ter plaatse van het viaduct in de Gorsselseweg wordt een betonnen ligger aangebracht. Hierop wordt het scherm gerealiseerd, op vergelijkbare wijze als aan de zuidzijde. Lees verder Aanleg geluidsmaatregelen A1 Bathmen van start