Werkgroep Woningbouw

Zoals u in de BathmenseKrant heeft kunnen lezen is de werkgroep Woningbouw voortvarend van start gegaan. Momenteel zijn ze bezig om de woonwensen van de inwoners van Bathmen te inventariseren. Hiertoe hebben ze in samenwerking met Hogeschool Saxion studenten de opdracht gegeven een enquête te houden. Wij vragen u ook uw mening over dit onderwerp kenbaar te maken. Klik hiervoor op onderstaande link: https://forms.gle/W1XMTa8haRLyXYAY8

De uitkomsten zullen worden gedeeld met de inwoners van Bathmen en met de gemeente, zodat dit meegenomen kan worden in het woningbouwprogramma van gemeente Deventer. Invullen kan tot en met 29 maart a.s.

Definitieve versie Dorpsvisie Bathmen

Inmiddels zijn  alle ontvangen op- en aanmerkingen op de conceptversie van de Dorpsvisie door de stuurgroep Dorpsagenda besproken en zo nodig verwerkt. Hiermee is de Dorpsvisie tot een definitieve versie gekomen.  De Dorpsvisie zal op 31 maart a.s. aangeboden worden aan wethouder Liesbeth Grijsen als vertegenwoordigster van de gemeente.

Het streven is de Dorpsvisie eens in de twee á drie jaar te updaten. Voor de Dorpsvisie klik op onderstaande link:

https://www.touristserver.nl/file/2718/Dorpsvisie+2020-2025+Final.pdf