A1 geluidswerende maatregelen

Wat is er het afgelopen jaar gebeurd:

  • ALV 2018: intentieovereenkomst getekend, overeenkomst in zicht, instemming met aanpak en mogelijk resultaat.
  • Beroep tegen besluit bij RvS ingediend: zolang geen definitieve overeenkomst is dit nodig.
  • Overeenkomst medio 2019 getekend (beroep voor dit deel ingetrokken, wel ondersteuning beroep omwonenden verzorgingsplaatsen.
  • Uitvoering: taak van RWS, gemeente en provincie. BVB houdt toezicht op uitvoering plan. Planning RWS moet wettelijk deel opleveren uiterlijk bij opening weg, Bovenwettelijk deel, max 5 jaar na ondertekening overeenkomst.

Wanneer is alles gereed? Dat is afhankelijk van: Stikstofdiscussie en Pfas.
Daar is momenteel niets over te zeggen. Dit ligt geheel aan de besluiten die hieromtrent genomen worden door de landelijke politiek.

Battumse Belangen