ALV 27 maart 2024

Algemene ledenvergadering

Maandagavond 27 mei  2024 in Cultuurhuus Braakhekke

Aanvang 20:00 uur, zaal open om 19:30. 

Dit jaar veel aandacht voor de recente ontwikkelingen m.b.t. industriële windturbines vlak bij Bathmen en Loo

Op maandagavond 27 mei a.s houden we onze ALV.

De gelegenheid om met elkaar terug te kijken op het afgelopen jaar en vooral op de toekomstige ontwikkelingen. Dit jaar staan de plannen voor industriele windturbines vanzelfsprekend op de agenda.

Naast de reguliere ALV -onderwerpen hebben we voldoende ruimte ingepland om actuele onderwerpen te bespreken.

De druk op onze leefomgeving en ons welzijn is hoog. We willen woningen voor onze kinderen, ruimte om te leven en te recreëren, een leefbaar platteland met actieve, duurzame boeren en natuur.

Op dit moment wordt dat bedreigt door de plannen voor extreem hoge windturbines.

Hoe zorgen we voor een duurzame omgeving voor onszelf en onze (klein-)kinderen?

Kom en praat mee!

Agenda ledenvergadering 27 mei 20:00 uur in Cultuurhus Braakhekke

 1. Opening en welkom, vaststellen agenda
 2. Vaststellen notulen ALV 15 mei 2023
 3. Terugblik op afgelopen jaar
 4. Verslagjaar 2023
  – Financieel verslag 2024
  – Verslag Kascommissie
  – Decharge bestuur
 5. Toelichting diverse dossiers:
  – Stuurgroep Dorpsvisie
  – Werkgroep Wonen
  – Goederenvervoer

  Pauze

 6. Energietransitie: van meedenken gedwongen naar verzet
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Afsluiting en gelegenheid na te praten in foyer