Alle berichten van BVB Bathmen

Nieuwsbrief November 2023

Beste lezer,

Deze nieuwsbrief stond klaar voor verzending toen woensdagavond duidelijk werd dat er nog een hoofdstuk aan de dramaserie ‘RES en burgerparticipatie’  is toegevoegd.

Het provinciebestuur had al  besloten dat zonnepanelen op land niet meer mogen. En dat zij zelf de locaties van windturbines aanwijst.
Daar is aan toegevoegd dat het RES-bod van de gemeente Deventer en de andere gemeente in de regio door de provincie in de prullenbak is gegooid. Zij verminderd het aantal zonnepanelen en verdubbeld de door windturbines op te wekken stroom!

Dat is dus het einde van het bestuurlijke proces via het Nationale Regionale Energie Strategie (RES). Een al jarenlang lopend traject:  “in elke regio werken gemeenten, provincies en waterschappen samen met inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties’ .
Nu heeft de provincie besloten dat zij dit aan de kant kan schuiven!

Het einde van burgerparticipatie: het lukte maar niet in het gemeentelijke traject en nu heeft het provinciebestuur het de nek omgedraaid. Triest voor allen die bezig waren met duurzame initiatieven. Los van wat je vindt van ieder initiatief, veel inwoners hebben zich hiervoor ingezet. Al die inzet wordt nu van tafel geveegd!

Helaas gaat het in discussies over duurzaamheid te weinig over de verschillende en elkaar aanvullende oplossingen, over lange termijn en snel te behalen resultaten. En de leefbaarheid van onze omgeving, nu en in de toekomst is ook belangrijk. Dat alles hoeft elkaar niet in de weg te staan.
Vanuit de BvB blijven we aandacht vragen voor lokale initiatieven waarbij er een goede balans is tussen de lusten en de lasten en waarbij de omgeving maximaal betrokken is.
Natuurlijk is het lastig en het wordt niet perfect, maar samen kunnen we er wel het beste uithalen, en een zo breed mogelijk draagvlak creëren.

Zo moeten er goede landelijke normen komen voor windturbines. Verderop in deze nieuwsbrief staat een link naar een website waar u voor 22 november uw mening kunt geven over de toekomstige landelijke normen voor windturbines.
Of dat dan nog wel zin heeft vraagt u zich misschien af. Ja, want wij blijven vertrouwen dat uiteindelijk goed overleg en gezond verstand helpen.

Veel kleiner maar ook belangrijk zijn laadpalen. De gemeente heeft een kaart gemaakt waarop is aangegeven waar nieuwe openbare laadpalen voor elektrische auto’s kunnen komen. Daarop kan iedereen reageren. Ook de link daarvoor staat in deze nieuwsbief

De volledige nieuwsbrief kan hier worden gelezen:

Nieuwsbrief November 2023

BvB nieuwsbrief Juni 2023

Windmolens in gebied langs A1?

Afgelopen maandagavond hadden we onze ALV en nu alweer een nieuwsbrief?

Ja, want afgelopen maandag kregen we bericht over de vervolgstappen met betrekking tot windmolens in de gemeente Deventer.

Het college van burgemeester en wethouders heeft recent besloten om voor te stellen het gebied langs de A1 vanaf de IJssel tot de oostelijke gemeentegrens als zoekgebied aan te wijzen. Dit komt er in de praktijk op neer dat onderzocht gaat worden (of en) waar binnen dit gebied de benodigde hoeveelheid windmolens geplaatst kunnen worden, en dus niet in andere delen van de gemeente. De gemeenteraad moet over dit zoekgebied besluiten.

Het hele burgerparticipatieproces is nooit van de grond gekomen. En nu moet in een periode van enkele weken al een zoekgebied worden afgebakend. Op grond waarvan? En waarom dit gebied?

Haast en broddelwerk dus!  En juist bij zo’n belangrijk onderwerp. De omslag naar duurzame energieopwekking is nodig, maar wel op een verstandige wijze.

Het is zaak dat de gemeenteraad wijze besluiten neemt.

Daarbij zijn er op korte termijn enkele belangrijke informatie- en inspraakavonden.

  • Dinsdag 27 juni informatieavond (de brief staat onderaan deze mail)
  • Woensdagavond 28 juni raadsvergadering (raadstafel) met inspraakmogelijkheden.
  • Waarschijnlijk op 5 juli een tweede raadsvergadering / inspraakavond
  • Op 19 juli is dan de raadsvergadering waarin volgens planning besloten wordt. Als dat niet haalbaar is tilt men het besluit over de zomervakantie.

In deze nieuwsbrief informatie hierover.

Daarnaast veel informatie over de energietransitie: hoe zat het ook alweer? En uiteraard de standpunten van de BvB. Ook zitten er in deze nieuwsbrief links naar meer achtergrond informatie.

Nieuwsbrief Juni 2023