Alle berichten van BVB Bathmen

Brief aan politiek in Den Haag over A1

Het bestuur van de BVB heeft, mede op advies van de werkgroep geluidsoverlast A1, een brief gestuurd aan de politiek in Den Haag.

Als bestuur vinden we dat er zorgvuldig gekeken moet worden door Rijkswaterstaat naar het ontwerp van de A1. Dit omdat wij vinden dat er nog aanpassingen (geluid dempende maatregelen) mogelijk moeten blijven in een later stadium. Met deze brief willen wij de politiek informeren en aansporen.

In onderstaande bijlage treft u de volledige brief aan.

Maatregelen A1 brf naar M I&M april 2016

 

Geluidsmaatregelen langs de A1 bij Bathmen: het is nu of nooit!

Stand van zaken verbreding A1

Als sinds de jaren 80 zijn er vanuit Bathmen klachten over de geluidsoverlast ten gevolge van de A1, al die jaren waren er geen mogelijkheden om geluidsmaatregelen te treffen. Binnenkort gaat de A1 verbreed worden en als de gemeente, de provincie en het Rijk nu niet in actie komen zal deze kans om eindelijk iets te doen voorbij gaan! Het is nu of nooit om eindelijk wat te doen aan de deken van geluid die 24 uur per dag over Bathmen ligt.

Het verkeer op de A1 staat vrijwel dagelijks stil in steeds langer wordende files. Dit heeft gevolgen voor zowel het verkeer tussen oost- en west-Nederland als het regionale verkeer. Daarom is Rijkswaterstaat bezig met het verbreden van de A1 van 2×2 rijstroken naar 2×3 rijstroken. Over de noodzaak van de verbreding is vriend en vijand het eens.

Het volledige achtergrond bericht: klik op onderstaande link

A1 het is nu of nooit