BVB dient zienswijze in tegen ontwerpbesluit geluidproductieplafonds

De hoeveelheid geluid die de A1 mag veroorzaken wordt verlaagd vanwege de aangelegde geluidsmaatregelen. Maar de berekeningen lijken niet te kloppen.

Enkele weken geleden stond in de Bathmense Krant een advertentie met de aankondiging dat de ‘geluidsproductieplafonds’ bij Bathmen worden gewijzigd. De maximale hoeveelheid geluid verlaagd! We reageerden dat deze aankondiging het sluitstuk is van dit project.

De geluidsmaatregelen bij de A1 bestaan uit ‘wettelijke maatregelen’ en extra maatregelen. Die wettelijke maatregelen waren nodig om binnen de geluidsgrenzen te blijven. De extra maatregelen zorgen ervoor dat er minder geluid is.

Met de geluidswal en de schermen is er in plaats van meer geluid door de verbreding van de A1 nu minder geluid.

Het voorgenomen besluit lijkt niet te kloppen.

Dat voorgenomen besluit heeft de BVB wel direct laten nakijken. Je weet immers maar nooit.

Uit het besluit blijkt dat bij de wijziging van de geluidsproductieplafonds is uitgegaan van een afscherming met een hoogte die grotendeels 0 tot 1 meter bedraagt in plaats van 3 meter. Deze hoogte komt niet overeen met de afgesproken en daadwerkelijk gerealiseerde afscherming.

De BVB is als vertegenwoordiger van veel inwoners van Bathmen en omstreken zeer nadrukkelijk betrokken geweest bij het initiatief om te komen tot geluidswerende maatregelen. Dit heeft geresulteerd in afspraken met Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel en Gemeente Deventer, waarmee een convenant is gesloten. Onderdeel van de afspraak is dat de geluidsproductieplafonds worden verlaagd, rekening houdend met het totaal van de maatregelen die bestaan uit een combinatie van geluidsschermen en wallen met een hoogte van 3 meter.

De geluidsproductieplafonds moeten worden vastgesteld op basis van het totaal van de wettelijke en bovenwettelijke maatregelen.

Over voorgaande is inmiddels contact geweest met zowel Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer die beamen dat er kennelijk een fout is gemaakt in de dataset waarop de te wijzigen geluidsproductieplafonds zijn gebaseerd.

Het is aan de gemeente om alsnog een correcte dataset aan te leveren en te zorgen voor een herzien ontwerpbesluit, zodat de juiste geluidsproductieplafonds worden vastgelegd.

Voor de zekerheid heeft de BVB een zienswijze ingediend, om te zorgen dat alsnog de juiste verlaging wordt doorgevoerd. Deze zienswijze kunt u hier inzien.