BvB neemt deel aan avond Gemeentebelang over energietransitie

Maandag 24 februari aanstaande houdt Gemeentebelang een info-, forum- en thema-avond in Lettele over de plannen om windmolens en zonneparken te plaatsen in de stad. Het is een open avond die niet alleen voor de eigen achterban bedoeld is. De partij wil graag zovel mogelijk de mening van de burgers weten. Ook wordt het overkoepende energieplan zoals dat in concept voorligt bij de Gemeenteraad toegelicht.

Aanwezigen kunnen tijdens de avond vragen stellen aan deskundigen op het gebied van duurzame elektriciteit en duurzame warmtebronnen. Vervolgens wordt het publiek gevraagd te reageren op stellingen. Het programma begint 24 februari aanstaande om 20:00 uur; de deur opent om 19:30 uur.

De BvB zal deelenemen aan deze avond en zal zitting nemen in het forum om de visie van de BvB op dit thema naar voren te brengen. Wij vinden het belangrijk dat de burgers van de gemeente hun mening kunnen geven en geinformeerd worden.

Voor meer informatie: zie de website van Gemeentebelang.

https://www.gemeentebelangdeventer.nl/26-nieuws/fractienieuws/768-energietransitie-uw-mening