BvB nieuwsbrief Juni 2023

Windmolens in gebied langs A1?

Afgelopen maandagavond hadden we onze ALV en nu alweer een nieuwsbrief?

Ja, want afgelopen maandag kregen we bericht over de vervolgstappen met betrekking tot windmolens in de gemeente Deventer.

Het college van burgemeester en wethouders heeft recent besloten om voor te stellen het gebied langs de A1 vanaf de IJssel tot de oostelijke gemeentegrens als zoekgebied aan te wijzen. Dit komt er in de praktijk op neer dat onderzocht gaat worden (of en) waar binnen dit gebied de benodigde hoeveelheid windmolens geplaatst kunnen worden, en dus niet in andere delen van de gemeente. De gemeenteraad moet over dit zoekgebied besluiten.

Het hele burgerparticipatieproces is nooit van de grond gekomen. En nu moet in een periode van enkele weken al een zoekgebied worden afgebakend. Op grond waarvan? En waarom dit gebied?

Haast en broddelwerk dus!  En juist bij zo’n belangrijk onderwerp. De omslag naar duurzame energieopwekking is nodig, maar wel op een verstandige wijze.

Het is zaak dat de gemeenteraad wijze besluiten neemt.

Daarbij zijn er op korte termijn enkele belangrijke informatie- en inspraakavonden.

  • Dinsdag 27 juni informatieavond (de brief staat onderaan deze mail)
  • Woensdagavond 28 juni raadsvergadering (raadstafel) met inspraakmogelijkheden.
  • Waarschijnlijk op 5 juli een tweede raadsvergadering / inspraakavond
  • Op 19 juli is dan de raadsvergadering waarin volgens planning besloten wordt. Als dat niet haalbaar is tilt men het besluit over de zomervakantie.

In deze nieuwsbrief informatie hierover.

Daarnaast veel informatie over de energietransitie: hoe zat het ook alweer? En uiteraard de standpunten van de BvB. Ook zitten er in deze nieuwsbrief links naar meer achtergrond informatie.

Nieuwsbrief Juni 2023