BvB Nieuwsbrief Mei 2023

Het tweede kwartaal van 2023 is alweer halverwege en na een ‘rustige’ start begin dit jaar zien we dat de activiteiten langzamerhand weer opstarten. En juist dat ‘langzamerhand’ is bedrieglijk, want er zou toch veel moeten gebeuren.

Onze woonomgeving staat onder druk, met onder andere de stikstof-problemen, de energietransitie en het woningtekort.
Met – zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief – ook nu weer de problemen rondom de inspraak over windmolens en zonnepanelen.  Nog steeds is het daverend stil in het traject waarin samen met de inwoners besluiten over het opwekken van duurzame energie moeten worden genomen. En inmiddels zijn we zover dat over 2 maanden de provincie in plaats van ons gemeentebestuur de besluiten gaat nemen….
Het meedoen van burgers (‘participatie’) is nog steeds een moeilijke opgave.

ALV
Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering (ALV) op 9 november 2022 is afgesproken dat we de ALV, die de afgelopen jaren o.a. vanwege corona was verschoven naar het najaar, weer voor de zomer willen houden.
Deze zal plaatsvinden op maandagavond 12 juni 2023 20.00 uur in Cultuurhuus Braakhekke. Noteer deze datum alvast in jouw agenda.

Versterking bestuur en werkgroepen
Samen met veel inwoners willen we de belangen van Bathmen en omstreken behartigen. Daarvoor hebben we wel jouw hulp nodig. Er spelen veel zaken die ons hele dorp aangaan. Wil je ook meedoen? Dat kan op allerlei manieren. Neem s.v.p. contact met ons op, bijvoorbeeld is secr@bvbbathmen.nl.  We gaan graag in gesprek.

Meer informatie vindt u in de link naar de nieuwsbrief.

https://mailchi.mp/acf0c6c022f1/bvb-nieuwsbrief-maart2022-11586808