Categoriearchief: .

Denk en doe mee over de toekomst van Bathmen, kom naar het dorpsatelier!

Woensdag 5 oktober organiseert de gemeente Deventer samen met bureau RUIMTEVOLK een eerste dorpsatelier. Doel van deze interactieve bijeenkomst is om samen met inwoners van Bathmen verder in te gaan op de mogelijke locaties voor woningbouwontwikkeling.

Tijdens deze avond delen we de analyse, die laat zien welke ruimtelijke kwaliteiten Bathmen heeft en bespreken we de resultaten van de enquete. Vervolgens gaan we met elkaar in groepen aan de slag met beeldmateriaal en stellingen.

Programma en aanmelden
De avond vindt plaats op woensdag 5 oktober in Cultuurhuus Braakhekke, van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur). Wij vragen u zich hiervoor aan te melden via www.deventer.nl/informatiebijeenkomstbathmen.

Achtergrond
Om Bathmen zowel nu als in de toekomst vitaal te houden, is er voor en door het dorp een Dorpsvisie 2020-2025 opgesteld. Daarin komt de wens naar voren om voorzieningen, werkgelegenheid en onderwijs voor Bathmen op peil te houden. Daarvoor is een geleidelijke groei nodig.

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar de routekaart voor Bathmen vastgesteld. Daarin zijn 6 locaties aangewezen, die mogelijk geschikt zijn voor woningbouwontwikkeling. Daarbij wordt er ingezet op woningen voor jongeren, ouderen en een klein deel voor gezinnen.

Meer informatie
Op de website www.deventer.nl/wonenbathmen vindt u alle informatie over dit project. Een tweede dorpsatelier vindt plaats op donderdagavond 17 november van 19.00 – 21.00 uur. Wij informeren u hier op een later moment verder over.

Informatieavond Wonen in Bathmen

Graag nodigen we iedereen uit om naar de Informatieavond te komen.

Wonen in Bathmen; nu en straks

Op deze avond kun je je laten informeren over de laatste ontwikkelingen en natuurlijk mee praten.

De avond is op 26 april in Boode Bathmen.

Inloop: 19:15 en de start is om 19:30

Nieuwsbrief Maart 2022

Van de voorzitter

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer twee maanden oud. Gelukkig zitten we in een opener samenleving en ligt de lockdown achter ons. Laten we hopen dat het de laatste lock down was. Inmiddels worden we geconfronteerd met nieuwe, zorgwekkende ontwikkelingen in de wereld waarbij veel geweld ten toon wordt gespreid. Ik hoop dat we in staat zijn niet in de maalstroom van geweld en onverdraagzaamheid mee te gaan. Ik wens alle inwoners van Bathmen toe dat we met elkaar in respect, openheid en verdraagzaamheid blijven samenleven.

Via deze nieuwsbrief informeren wij u weer over actuele onderwerpen waarmee de BVB zich bezighoudt. Zo zijn we druk bezig te onderzoeken hoe we alle actieve vrijwilligers nog effectiever en efficiënter kunnen ondersteunen in hun inzet voor de gehele Bathmense bevolking. Hierover meer verderop in de nieuwsbrief.

Bovenal danken wij alle leden die ons attenderen op onderwerpen die de inwoners aangaan. Het is fijn als er meegedacht wordt. Ook dit jaar is ons uitgangspunt weer de belangen van de Bathmenaren zo goed mogelijk te behartigen.

In deze nieuwsbrief :

  • enquete hinder spoor
  • samenwerking BVB met stuurgroep Dorpsagenda
  • duurzame energie
  • woningbouw en meer
  • gemeenteraadsverkiezingen

Lees verder Nieuwsbrief Maart 2022

Resultaten Enquete hinder spoor

De BVB heeft eind 2021 via een enquete de omwonenden van het spoor gevraagd naar hun ervaringen. Om maar met de deur in huis te vallen: er is veel overlast en schade, vooral door de trillingen die de zware goederentreinen veroorzaken .

De resultaten van de enquete zijn hieronder te vinden:

BvB Enquete spoor 2021-12 publicatie

Om te beginnen bij het begin: we hebben iedereen de gelegenheid gegeven om te reageren en vroegen naar de afstand van de woning tot het spoor. Want wie is nu ‘omwonende’. Belangrijk is dat iedereen die overlast ervaart, dit kon aangeven. Via de nieuwsbrief, facebook, website zijn veel inwoners bereikt en 100 inwoners hebben de enquete ingevuld.

Van degenen die tot 100 meter vanaf het spoor wonen, geeft meer dan 90% aan regelmatig tot vaak overlast te ervaren! En twee derde ervaart regelmatig tot zeer vaak geluidshinder in de slaapkamer en m.b.t. trillingshinder is dat zelfs 74%. Voor de woonkamer zijn de cijfers iets lager. Dat is verklaarbaar, want in de woonkamer staat vaak een geluidsbron aan (tv. radio) en wordt er bewogen. Ook buiten zijn er dan meer geluiden. Overlast in de slaapkamer is grotendeels ‘s nachts, dan is het rustiger. En die nachtrust is juist ook belangrijk!

Opvallend is dat veel inwoners al maatregelen hebben genomen om de geluidshinder te beperken. Nog opvallender is het aantal meldingen van schade door trillingen.

De komende tijd gaan we in gesprek met de gemeente en andere overheden. Via het samenwerkingsverband RONA zijn we ook bezig om hiervoor aandacht te krijgen. Er is een bezoek door leden van de Tweede Kamer gepland.

Tenslotte is de enquete ook bij landelijke media opgevallen. Belangrijk om dit onderwerp op tafel te krijgen én te houden.

 

Wordt vervolgd!