centrumplan Bathmen

Het bestuur van de BVB is in de maanden mei en juni weer aangeschoven als gesprekspartner voor de gemeente voor het door ontwikkelen van het centrumplan.

Er is al veel besproken, gezegd en geïnformeerd in het verleden, echter is er niet echt voortgang op dit onderwerp. Hierin lijkt nu verandering te komen.

Vanuit particulier initiatief is er een nieuwe stimulans gekomen op dit onderwerp. Het lijkt erop dat er nu meerdere partijen, onder regie van de gemeente, het centrumplan van nieuw elan willen voorzien. Uiteraard vinden wij als bestuur van de BVB dat wij daarbij aan tafel horen te zitten.

Het belang van de BVB is en blijft dat het centrumplan niet in een “la verdwijnt” maar uitgevoerd wordt. Mochten de oorspronkelijk plannen onder druk van het economische tij aanpassingen behoeven dan wil de BVB daarover meepraten.

Hierbij het verslag van de bijeenkomst georganiseerd door de gemeente van 23 juni j.l.

Concept Verslag bijeenkomst centrumplan Bathmen 23 06