Definitieve versie Dorpsvisie Bathmen

Inmiddels zijn  alle ontvangen op- en aanmerkingen op de conceptversie van de Dorpsvisie door de stuurgroep Dorpsagenda besproken en zo nodig verwerkt. Hiermee is de Dorpsvisie tot een definitieve versie gekomen.  De Dorpsvisie zal op 31 maart a.s. aangeboden worden aan wethouder Liesbeth Grijsen als vertegenwoordigster van de gemeente.

Het streven is de Dorpsvisie eens in de twee á drie jaar te updaten. Voor de Dorpsvisie klik op onderstaande link:

https://www.touristserver.nl/file/2718/Dorpsvisie+2020-2025+Final.pdf