Denk en doe mee over de toekomst van Bathmen, kom naar het dorpsatelier!

Woensdag 5 oktober organiseert de gemeente Deventer samen met bureau RUIMTEVOLK een eerste dorpsatelier. Doel van deze interactieve bijeenkomst is om samen met inwoners van Bathmen verder in te gaan op de mogelijke locaties voor woningbouwontwikkeling.

Tijdens deze avond delen we de analyse, die laat zien welke ruimtelijke kwaliteiten Bathmen heeft en bespreken we de resultaten van de enquete. Vervolgens gaan we met elkaar in groepen aan de slag met beeldmateriaal en stellingen.

Programma en aanmelden
De avond vindt plaats op woensdag 5 oktober in Cultuurhuus Braakhekke, van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur). Wij vragen u zich hiervoor aan te melden via www.deventer.nl/informatiebijeenkomstbathmen.

Achtergrond
Om Bathmen zowel nu als in de toekomst vitaal te houden, is er voor en door het dorp een Dorpsvisie 2020-2025 opgesteld. Daarin komt de wens naar voren om voorzieningen, werkgelegenheid en onderwijs voor Bathmen op peil te houden. Daarvoor is een geleidelijke groei nodig.

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar de routekaart voor Bathmen vastgesteld. Daarin zijn 6 locaties aangewezen, die mogelijk geschikt zijn voor woningbouwontwikkeling. Daarbij wordt er ingezet op woningen voor jongeren, ouderen en een klein deel voor gezinnen.

Meer informatie
Op de website www.deventer.nl/wonenbathmen vindt u alle informatie over dit project. Een tweede dorpsatelier vindt plaats op donderdagavond 17 november van 19.00 – 21.00 uur. Wij informeren u hier op een later moment verder over.