Dorpsvisie

  1. Woningbouw Bathmen

Overzicht van de nieuwbouw in Bathmen:

Laatste nieuwbouw:                     Alferinklaan etc                       2008
Geplande nieuwbouw:                Bathmense Enk                        2020
Toekomstige nieuwbouw:         ???????????                                     2032

Voor de leefbaarheid van het dorp Bathmen is 12 jaar geen nieuwbouw een te lange periode waarin voornamelijk jongeren wegtrekken en daarna ook niet meer terugkomen. Hoe dit naar de toekomst voorkomen?

Geen woningbouw heeft effect op voorzieningen. Denk hierbij aan:
• 1 of 2 scholen
• Winkelaanbod
• Horeca
• Openbaarvervoer.

Er bestaat zorg rondom 50- plussers die graag kleiner willen wonen maar niet in een appartement willen. Zolang er geen geschikte woningen voor hen zijn, houden zij de doorstroming op. De bereikbaarheid van voorzieningen en het openbaar vervoer worden beïnvloed door de samenstelling van de bevolking. Om de wensen van de bewoners goed in beeld te brengen zal er een brede enquête over dit onderwerp onder de inwoners van Bathmen worden gehouden in het voorjaar van 2020. De gemeente stelt zich op het standpunt dat het initiatief omtrent deze zaken vanuit de bevolking moet komen. De BVB onderzoekt hoe zij de wensen in kaart kunnen brengen om dat vervolgens onder de aandacht van de gemeente te brengen.

Battumse Belangen