Energie en Wind

Duurzame energie-opwek in Bathmen

De noodzaak van de energietransitie is duidelijk. Ook in onze gemeente en in ons dorp en buitengebied moeten we meedoen.
Gelukkig doen we al veel: en zijn er allerlei initiatieven in Bathmen en omgeving:  zon op dak bij boeren, zonnepark, biogas.

Al veel jaren wordt gesproken over zonneweiden en windmolens. Vaak ook alsof dat de enige mogelijkheden zijn.  Onder andere via de zogenaamde Regionale Energie Strategie moet duurzame energieproductie mogelijk worden .
Maar er gaat veel mis in die plannen. Daarom hebben we regelmatig onze mening gedeeld.  Zie bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven.

Van windmolens naar industriële turbines

De windmolens die we gewend zijn, zijn zo’n 50 tot 70 meter hoog. Maar de techniek kan meer en meer en de projectontwikkelaars  willen meer opbrengst. Daarom zijn de windmolens vervangen door industriële turbines die richting de 300 meter gaan. Turbines zo groot als een woonhuis op een paal.
Behalve een vergroting van de opbrengst ook een extreme vergroting van de gevolgen voor mens en dier. De gezondsheid-schade is nog niet te meten, maar het NIVEL heeft vastgesteld dat de schade in de afgelopen jaren (met nog de kleinere turbines) al toe is genomen. Dat gaat dus alleen maar erger worden.

De BVB is niet tegen windenergie en we hebben in de afgelopen jaren steeds geprobeerd mee te denken over een haalbare energietransitie binnen onze omgeving.
Want samen kunnen we heel veel bereiken.

We willen wel de consequenties en risico’s op een heldere, niet mis te verstane wijze voor iedereen in beeld brengen, zodat er goede besluiten kunnen worden genomen.
We delen de beschikbare informatie met de bewoners van Bathmen, via de website van de BVB.

Hebt u goede ideeën, informatie of enig andere bijdrage, neemt u dan contact op met de werkgroep. We kunnen alle hulp uit het dorp gebruiken. Dat kan via secr@bvbbathmen.nl

Industriële turbines bij Bathmen en Loo, wat kan Bathmen doen?

Recent heeft de provincie alle regie naar zich toe getrokken. Alle eerdere afspraken zijn in de prullenbak gegooid. En in plaats van goed gezag (‘als een goede vader’ ) dramt ze er besluiten door zonder rekening te houden met de consequnties.
Alsof Schiphol, Groningen en kanaal Almelo-De Haanrik nog niet duidelijke lessen zijn, worden gezondheid en welzijn genegeerd.

De BVB heeft een werkgroep gestart die gaat proberen deze ontwikkeling te stoppen. Bathmen, dat toch al knel zit tussen A1 en spoor, moet een leefbaar dorp blijven en dit megalomane plan vormt hiervoor een serieuze bedreiging.

In dit dossier en de nieuwsbrieven meer.

Battumse Belangen