Energietransitie

De energietransitie is een belangrijk thema in Nederland en uiteraard ook in de gemeente Deventer. Belangrijke elementen in het bereiken van de landelijke doelstellingen is de zogenoemde RES, de Regionale Energie Strategie.

Alle gemeenten hebben een zogenoemd RES-bod gedaan waarbij ze aangegeven hebben hoeveel elektriciteit ze gaan opwekken met zon en wind. Uiteindelijk moet dit resulteren in concrete plannen voor zon- en windenergie.

De gemeente Deventer heeft recentelijk een zoekgebied aangewezen voor windturbines, helaas is hierbij geen gebruik gemaakt van participatie. Deze beslissing is tot stand gekomen onder druk van de aflopende deadlines van de Provincie Overijssel.

De Province heeft zich recentelijk actief bemoeid met het proces door een tweetal besluiten te nemen die een grote invloed hebben:

 • Windturbines worden alleen nog maar geplaatst in clusters van vier, geen solitaire windturbines meer.
 • Er worden geen nieuwe zonneparken op landbouwgrond meer gerealiseerd.

De BvB heeft in dit hele proces regelmatig ingesproken en blijft actief om onze standpunten in het belang van Bathmen onder de aandacht te brengen.

Onze standpunten zijn:

 • De noodzaak van de energietransitie staat niet ter discussie.
 • Ook in onze gemeente en in ons dorp en buitengebied moeten we meedoen (dus niet ‘ not in my backyard’ ).
  Gelukkig doen we al veel: zon op dak bij boeren, zonnepark, biogas.
 • Geen volledige focus op de productie van alleen elektriciteit omdat het netwerk de komende 10 jaar niet voldoende geschikt is.
  Om het netwerk aan te passen is tijd nodig. Nog zwaarder belasten van het netwerk gaat leiden tot meer storingen, uitzetten zonnepanelen bij pieken etc.
 • Alternatieven als biogas, kleine windmolens en zon op dak eerst inzetten.
 • Meer inzetten op Biogas, uitbreiding is relatief snel te realiseren
 • Kleine(re) erfgebonden windmolens – in overeenstemming met buurt – kunnen op veel plekken zonder grote verstoring van het omgevingsbeeld. Veel opgewekte energie kan op de boerderij blijven waarbij het netwerk niet overmatig belast wordt, snel realiseerbaar.
 • Nog zeer veel ruimte voor ‘ zon op dak’ . Ook op bedrijventerreinen.
 • Niet tegen windmolens, maar wel
  • Eigendom minimaal 51% buurt, liefst volledig, en meerderheidstem bij omwonenden. Financiering via fondsen.
  • Geen uitval van zonnepanelen bij burgers, de (over-)productie moet dan opgeslagen of omgezet worden in waterstof
  • Overlast beperken en compenseren.
  • Geen grote windturbines, de huidige windmolens bij de A1 zijn al groot genoeg
  • Windmolens moeten op minimaal 10 maal de tiphoogte van bewoning en minimaal de afstand die voor gezondheid en beperking overlast nodig is.
 • Een keuze voor een zoekgebied maken zonder vooraf de voorwaarden duidelijk te hebben is onzin. Want op welke gronden sluit je dan andere gebieden uit? De volgorde is omgekeerd: eerst met elkaar de voorwaarden, normen en consequenties duidelijk hebben en dan zoeken waar dat kan.
  Wat ons betreft is het zoekgebied dus de gehele gemeente Deventer.

Battumse Belangen