Energietransitie

Energie en Klimaat Nederland heeft zich internationaal gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot een haalbare, betaalbare en uitvoerbare transitie voor gemeenten en inwoners.

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Gemeenten hebben de regie in het wijkgericht en planmatig verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Daarvoor moeten zij eind 2021 een Transitievisie warmte vaststellen. Dit omvat een enorme transitie waarin uiteindelijk alle 8 miljoen gebouwen (woonhuizen, bedrijfspanden en maatschappelijke gebouwen) geen aardgas meer gebruiken, worden geïsoleerd en voorzien van een duurzame alternatieve energievoorzieningen.

Gemeenten moeten van Rijk een plan maken om te zorgen dat we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Wat doet Deventer als gemeente en wat betekent dat voor Bathmen en omgeving?
• Inpassen in landschap
• Jaren 70-woonwijken
• Agrariërs betrekken: zonnepanelen, biogas, windmolens en cultuur/agrarisch landschap
• Omgevingsvisie: windmolens 125 m hoog zonder restrictie BVB: leg vooraf regels vast, waaronder:
• alleen molens in eigendom lokale omwonenden zij zijn immers degenen die ook de eventuele overlast ervaren
• Kijk naar andere mogelijkheden
• Zonnepanelen op daken (nog veel ruimte beschikbaar)
• Vergisting (straks Naober-energie)
• Aardgasnet ombouwen naar waterstofnet.

De visie van Noaber Energie op Bathmen Energieneutraal

Noaber Energie is een coöperatie die bestaat uit boeren en burgers. Zij streven na dat Bathmen in 2035 energie neutraal is. Zij bestaan uit 4 poten:

 • Het Noaber Energiefonds dat zich bezig houdt met verkoop en beheer van zonnepanelen op boeren daken
  Dit initiatief werkt met postcode rozen; geeft een rendement van ca 6% per jaar en heeft inmiddels twee boeren daken gerealiseerd. Twee daken staan open voor verkoop van zonnepanelen. Het streven is uiteindelijk 10 daken met panelen vol te leggen.
 • Zonnepark Brilman die zich bezig houdt met het ontwikkelen en exploiteren van het zonnepark Bathmen
  Dit project gaat in de behoefte van 3500 huishoudens qua elektriciteit voorzien. In de realisatie van het park worden bijzondere natuurprojecten opgenomen.
 • Werkgroepen die onderzoek doen naar haalbaarheid van elektrische deelauto’s, woningverduurzaming en warmtenetten
  Vooral voor de oudere inwoners, die minder gebruik gaat maken van een auto, wordt het project van elektrische deelauto’s als een reële optie gezien. Gedacht wordt om ze op de Brink te stationeren en aldaar ook de laadpalen te situeren.
 • Oxe geeft gas die zich bezig houdt met productie en verkoop van biogas
  Op dit moment is men bezig de haalbaarheid te onderzoeken om een pijpleiding naar het industrieterrein van Deventer te realiseren waardoor het biogas naar de afnemers gebracht kan worden. Er zijn al twee bedrijven die op biogas willen overstappen. Als alle boeren rondom Bathmen gaan meedoen, kan er zoveel gas geproduceerd worden om in de gasvoorziening van Bathmen te voorzien.

Voor 2021 moet de gemeente hun plannen gereed hebben om mensen van het gas af te krijgen.

Battumse Belangen