Enquete hinder spoor

De Belangenvereniging Bathmen (BvB) wil graag inzicht krijgen in de mate van hinder die de inwoners van Bathmen ondervinden vanwege de spoorweg. Wij krijgen zeer regelmatig berichten van mensen die deze hinder ondervinden. Hoewel er hier en daar al wat onderzoek gedaan is door andere partijen willen wij graag een goed beeld krijgen van de mogelijke hinder die in Bathmen wordt ondervonden.

Hiervoor hebben wij deze vragenlijst opgesteld. Bij het invullen van deze vragenlijst vragen wij u om te kijken naar de hinder die u ervaren heeft in het afgelopen jaar tenzij anders vermeld bij de vraag.

De antwoorden worden door ons gebruikt om onze positie te bepalen in het dossier spoorweg in Bathmen en in de gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente. Eventueel worden de geanalyseerde gegevens zonder persoonlijke gegevens gedeeld met gemeente of andere partijen, de individuele enquêteresultaten worden nooit gedeeld.

Uiteraard worden de resultaten anoniem verwerkt en zijn deze niet herleidbaar tot personen tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat wij met u contact mogen opnemen. Ook in dat geval worden uw gegevens niet gebruikt bij de analyse.

U kunt deze vragenlijst invullen op uw PC, tablet of mobiele telefoon. Een link naar de vragenlijst kunt u hier vinden. U heeft tot 7 December de tijd om deze vragenlijst in te vullen. Uiteraard houden wij u op de hoogte over de resultaten.