Informatie bijeenkomst A1 op 14 februari

Geluidsreducerende maatregelen A1, we zijn er bijna!

Er moest veel water door de schipbeek voordat er een goed uitgewerkt plan lag, maar we zijn er bijna. Er is nu veel uitgezocht, meer duidelijkheid over wat mogelijk is en aan de laatste details wordt gewerkt. Donderdag 31 januari bleek uit berekeningen dat de beoogde geluidsreductie kan worden gerealiseerd.

De afgelopen maanden hebben we intensieve gesprekken met Rijkswaterstaat, provincie Overijssel en gemeente Deventer gehad. Na de intentieovereenkomt die we afgelopen zomer sloten, was het zaak de woorden om te zetten in daden! De intentieovereenkomst heeft namelijk geen garanties. Daarom is het nodig dat de partijen een ‘bestuursovereenkomst’ sluiten, zodat de ‘schop in de grond kan’.

Voordat iedere partij akkoord is, moet wel duidelijk zijn wat mogelijk is. Vanuit de BVB hebben we consequent aangestuurd op het effect, een forse geluidsreductie. Dat we deelnemen aan de projectgroep om dit te realiseren was een spannend traject, en ook nodig!

Met de uitkomst van de afgelopen tijd lijkt het er op dat we een haalbare oplossing hebben. De komende weken moeten de laatste details worden uitgewerkt.

Tijdens de informatieavond op donderdag 14 februari (vanaf 19:30u bij Boode) wordt de stand van zaken gepresenteerd. De BVB is daar natuurlijk bij, net als de Gemeente Deventer, de Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat.

Kom en laat u informeren!