Inspraak Belangenvereniging Bathmen ten aanzien van RES Hoofdlijnenakkoord

De BvB heeft een reactie opgesteld die wij zullen inbrengen bij de Raadstafel van 14 April over het Hoofdlijnenakkoord RES (Regionale Energie Strategie) West Overijssel.

De BvB maakt zich zorgen over dit hoofdlijnenakkoord en roept de Gemeenteraad op om wijzigingen af te dwingen zodat de belangen van de inwoners van de gemeente Deventer beter geborgd worden. Naast opmerkingen en bedenkingen bij de inhoud en keuzes van het akkoord vragen wij met name dat het aspect hinder en maatschappelijke en ruimtelijke impact een grotere rol speelt en keuzes niet alleen gemaakt worden op bedrijfseconomische gronden. Op deze wijze kan het gewenste draagvlak gerealiseerd worden en kunnen we samen de energietransitie voor elkaar krijgen.

De volledige reactie kunt u in deze link vinden.