Inspraakreactie BvB Windverkenning 9 juni 2021

De BvB heeft een inspraakreactie voorbereid die gepresenteerd zal worden op 9 juni bij de raadstafel over de Windverkenning.

De gehele inspraakreactie is hier te lezen. BvB_inspreken_windverkenning_juni_2021

Samengevat roepen wij de Gemeenteraad op om voor de gezondheid en het welzijn van haar inwoners te kiezen en geen grote windturbines toe te staan in de gemeente Deventer, dit in navolging van veel gemeenten om ons heen. Leg het proces stil en stop de besluitvormingsfuik!

Ook roepen wij op om de hoogte van de windmolens te beperken tot 90 m en de afstand tot de bewoning van 10 maal de ashoogte.  Ook vragen wij om te besluiten dat de exploitatie alleen kan en mag door een stichting zonder winstoogmerk, dit om te voorkomen dat de grote partijen er vandoor gaan met de subsidies. En natuurlijk om echt werk te maken van participatie!

Meer standpunten kunt u lezen in onze inspraakreactie.