Lopende dossiers

Onderwerpen:

  • A1 geluidswerende maatregelen
  • Spoor
  • Lelystad
  • Omgevingsvisie
  • Dorpsvisie (Bathmen 2035)

Battumse Belangen