ALV 27 maart 2024

Algemene ledenvergadering

Maandagavond 27 mei  2024 in Cultuurhuus Braakhekke

Aanvang 20:00 uur, zaal open om 19:30. 

Dit jaar veel aandacht voor de recente ontwikkelingen m.b.t. industriële windturbines vlak bij Bathmen en Loo

Op maandagavond 27 mei a.s houden we onze ALV.

De gelegenheid om met elkaar terug te kijken op het afgelopen jaar en vooral op de toekomstige ontwikkelingen. Dit jaar staan de plannen voor industriele windturbines vanzelfsprekend op de agenda.

Naast de reguliere ALV -onderwerpen hebben we voldoende ruimte ingepland om actuele onderwerpen te bespreken.

De druk op onze leefomgeving en ons welzijn is hoog. We willen woningen voor onze kinderen, ruimte om te leven en te recreëren, een leefbaar platteland met actieve, duurzame boeren en natuur.

Op dit moment wordt dat bedreigt door de plannen voor extreem hoge windturbines.

Hoe zorgen we voor een duurzame omgeving voor onszelf en onze (klein-)kinderen?

Kom en praat mee!

Agenda ledenvergadering 27 mei 20:00 uur in Cultuurhus Braakhekke

 1. Opening en welkom, vaststellen agenda
 2. Vaststellen notulen ALV 15 mei 2023
 3. Terugblik op afgelopen jaar
 4. Verslagjaar 2023
  – Financieel verslag 2024
  – Verslag Kascommissie
  – Decharge bestuur
 5. Toelichting diverse dossiers:
  – Stuurgroep Dorpsvisie
  – Werkgroep Wonen
  – Goederenvervoer

  Pauze

 6. Energietransitie: van meedenken gedwongen naar verzet
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Afsluiting en gelegenheid na te praten in foyer

Nieuwsbrief November 2023

Beste lezer,

Deze nieuwsbrief stond klaar voor verzending toen woensdagavond duidelijk werd dat er nog een hoofdstuk aan de dramaserie ‘RES en burgerparticipatie’  is toegevoegd.

Het provinciebestuur had al  besloten dat zonnepanelen op land niet meer mogen. En dat zij zelf de locaties van windturbines aanwijst.
Daar is aan toegevoegd dat het RES-bod van de gemeente Deventer en de andere gemeente in de regio door de provincie in de prullenbak is gegooid. Zij verminderd het aantal zonnepanelen en verdubbeld de door windturbines op te wekken stroom!

Dat is dus het einde van het bestuurlijke proces via het Nationale Regionale Energie Strategie (RES). Een al jarenlang lopend traject:  “in elke regio werken gemeenten, provincies en waterschappen samen met inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties’ .
Nu heeft de provincie besloten dat zij dit aan de kant kan schuiven!

Het einde van burgerparticipatie: het lukte maar niet in het gemeentelijke traject en nu heeft het provinciebestuur het de nek omgedraaid. Triest voor allen die bezig waren met duurzame initiatieven. Los van wat je vindt van ieder initiatief, veel inwoners hebben zich hiervoor ingezet. Al die inzet wordt nu van tafel geveegd!

Helaas gaat het in discussies over duurzaamheid te weinig over de verschillende en elkaar aanvullende oplossingen, over lange termijn en snel te behalen resultaten. En de leefbaarheid van onze omgeving, nu en in de toekomst is ook belangrijk. Dat alles hoeft elkaar niet in de weg te staan.
Vanuit de BvB blijven we aandacht vragen voor lokale initiatieven waarbij er een goede balans is tussen de lusten en de lasten en waarbij de omgeving maximaal betrokken is.
Natuurlijk is het lastig en het wordt niet perfect, maar samen kunnen we er wel het beste uithalen, en een zo breed mogelijk draagvlak creëren.

Zo moeten er goede landelijke normen komen voor windturbines. Verderop in deze nieuwsbrief staat een link naar een website waar u voor 22 november uw mening kunt geven over de toekomstige landelijke normen voor windturbines.
Of dat dan nog wel zin heeft vraagt u zich misschien af. Ja, want wij blijven vertrouwen dat uiteindelijk goed overleg en gezond verstand helpen.

Veel kleiner maar ook belangrijk zijn laadpalen. De gemeente heeft een kaart gemaakt waarop is aangegeven waar nieuwe openbare laadpalen voor elektrische auto’s kunnen komen. Daarop kan iedereen reageren. Ook de link daarvoor staat in deze nieuwsbief

De volledige nieuwsbrief kan hier worden gelezen:

Nieuwsbrief November 2023

Battumse Belangen