Informatieavond Wonen in Bathmen

Graag nodigen we iedereen uit om naar de Informatieavond te komen.

Wonen in Bathmen; nu en straks

Op deze avond kun je je laten informeren over de laatste ontwikkelingen en natuurlijk mee praten.

De avond is op 26 april in Boode Bathmen.

Inloop: 19:15 en de start is om 19:30

Nieuwsbrief Maart 2022

Van de voorzitter

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer twee maanden oud. Gelukkig zitten we in een opener samenleving en ligt de lockdown achter ons. Laten we hopen dat het de laatste lock down was. Inmiddels worden we geconfronteerd met nieuwe, zorgwekkende ontwikkelingen in de wereld waarbij veel geweld ten toon wordt gespreid. Ik hoop dat we in staat zijn niet in de maalstroom van geweld en onverdraagzaamheid mee te gaan. Ik wens alle inwoners van Bathmen toe dat we met elkaar in respect, openheid en verdraagzaamheid blijven samenleven.

Via deze nieuwsbrief informeren wij u weer over actuele onderwerpen waarmee de BVB zich bezighoudt. Zo zijn we druk bezig te onderzoeken hoe we alle actieve vrijwilligers nog effectiever en efficiënter kunnen ondersteunen in hun inzet voor de gehele Bathmense bevolking. Hierover meer verderop in de nieuwsbrief.

Bovenal danken wij alle leden die ons attenderen op onderwerpen die de inwoners aangaan. Het is fijn als er meegedacht wordt. Ook dit jaar is ons uitgangspunt weer de belangen van de Bathmenaren zo goed mogelijk te behartigen.

In deze nieuwsbrief :

  • enquete hinder spoor
  • samenwerking BVB met stuurgroep Dorpsagenda
  • duurzame energie
  • woningbouw en meer
  • gemeenteraadsverkiezingen

Lees verder Nieuwsbrief Maart 2022

Resultaten Enquete hinder spoor

De BVB heeft eind 2021 via een enquete de omwonenden van het spoor gevraagd naar hun ervaringen. Om maar met de deur in huis te vallen: er is veel overlast en schade, vooral door de trillingen die de zware goederentreinen veroorzaken .

De resultaten van de enquete zijn hieronder te vinden:

BvB Enquete spoor 2021-12 publicatie

Om te beginnen bij het begin: we hebben iedereen de gelegenheid gegeven om te reageren en vroegen naar de afstand van de woning tot het spoor. Want wie is nu ‘omwonende’. Belangrijk is dat iedereen die overlast ervaart, dit kon aangeven. Via de nieuwsbrief, facebook, website zijn veel inwoners bereikt en 100 inwoners hebben de enquete ingevuld.

Van degenen die tot 100 meter vanaf het spoor wonen, geeft meer dan 90% aan regelmatig tot vaak overlast te ervaren! En twee derde ervaart regelmatig tot zeer vaak geluidshinder in de slaapkamer en m.b.t. trillingshinder is dat zelfs 74%. Voor de woonkamer zijn de cijfers iets lager. Dat is verklaarbaar, want in de woonkamer staat vaak een geluidsbron aan (tv. radio) en wordt er bewogen. Ook buiten zijn er dan meer geluiden. Overlast in de slaapkamer is grotendeels ‘s nachts, dan is het rustiger. En die nachtrust is juist ook belangrijk!

Opvallend is dat veel inwoners al maatregelen hebben genomen om de geluidshinder te beperken. Nog opvallender is het aantal meldingen van schade door trillingen.

De komende tijd gaan we in gesprek met de gemeente en andere overheden. Via het samenwerkingsverband RONA zijn we ook bezig om hiervoor aandacht te krijgen. Er is een bezoek door leden van de Tweede Kamer gepland.

Tenslotte is de enquete ook bij landelijke media opgevallen. Belangrijk om dit onderwerp op tafel te krijgen én te houden.

 

Wordt vervolgd!

Gemeenteraadsverkiezingen: standpunten politieke partijen windmolens

Gemeenteraadsverkiezingen: stem mee!

De BVB is politiek onafhankelijk en dus niet gebonden aan een politieke partij. We geven dan ook geen stemadviezen. We roepen wel op om te stemmen.
Als inwoner van Bathmen – en natuurlijk alle inwoners in Nederland – is het belangrijk maar ook een voorrecht dat je mee kunt stemmen.
Daarmee kiezen we samen wie ons vertegenwoordigd in onze gemeenteraad.

Als lid van de BVB ontvangt u regelmatig informatie over belangrijke onderwerpen in onze woonomgeving. Dat kan gaan over verkeersveiligheid, over het behouden van voorzieningen voor bijvoorbeeld sport of openbaar vervoer.

Actueel is bijvoorbeeld de vraag hoe onze energie te verduurzamen. Passen windmolens in onze woonomgeving?
Zo’n onderwerp is erg groot en als BVB vinden we het belangrijk dat alle aspecten aan de orde komen en het niet wordt platgeslagen tot de vraag wel/niet zonnepanelen of windmolens. Dat is namelijk te simpel.
Gezien alle gezondsheidsproblemen die inmiddels bekend en erkend zijn is de BVB tegen hoge windmolens, maar ons standpunt is veel breder en genuanceerder.

Wij hopen dat er straks een gemeenteraad en een college wordt gekozen waar weer ruimte is voor nuance, voor inspraak en gezond verstand. Daarom is het belangrijk dat er een goede afspiegeling komt van al onze meningen.

Via de stemhulp Deventer kunt u op een aantal onderwerpen uw standpunt invullen en krijgt een beeld van welke partijen daarbij het meest aansluiten. De standpunten van die partijen zijn dan ook te lezen.
Elke politieke partij heeft ook een eigen programma, dat is te vinden op hun website.

Op 14 tot en met 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners van 18 jaar of ouder kiezen samen wie er in de gemeenteraad komen. De gemeenteraad telt straks 39 raadsleden. Zij maken en beslissen de komende 4 jaar over plannen voor Deventer. Ook beslissen zij waar geld aan wordt uitgegeven. Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen 14 politieke partijen mee.

Via de stemwijzer kun je zien hoe partijen denken over verschillende onderwerpen. Hieronder bijvoorbeeld de standpunten met betrekking tot windmolens in onze gemeente.

Battumse Belangen