Nieuwsbrief BVB

Beste Mensen,

Ons bereiken veel opmerkingen over het steeds toenemende verkeerslawaai van de A1. Uw BVB zet zich in voor geluidbeperkende maatregelen. Wij doen dit op velerlei wijzen:

-technisch onderbouwde voorstellen, -contact met zowel gemeentelijke- als provinciale overheden, – gesprekken met Rijkswaterstaat!

Helaas is het resultaat tot nu toe nog niet bevredigend. De komende maanden staan in het teken van de verbreding van de A1. In de bijgevoegde nieuwsbrief praten we u bij over de stappen die tot nog toe zijn gezet. Vanzelfsprekend mag u de nieuwsbrief doorsturen naar alle belanghebbenden die u kent en zij kunnen zich ook aanmelden via bvb@concepts.nl

Via onderstaande link het laatste nieuws van het bestuur van de BVB.

nieuwsbrief BVB maart 2017