Nieuwsbrief November 2023

Beste lezer,

Deze nieuwsbrief stond klaar voor verzending toen woensdagavond duidelijk werd dat er nog een hoofdstuk aan de dramaserie ‘RES en burgerparticipatie’  is toegevoegd.

Het provinciebestuur had al  besloten dat zonnepanelen op land niet meer mogen. En dat zij zelf de locaties van windturbines aanwijst.
Daar is aan toegevoegd dat het RES-bod van de gemeente Deventer en de andere gemeente in de regio door de provincie in de prullenbak is gegooid. Zij verminderd het aantal zonnepanelen en verdubbeld de door windturbines op te wekken stroom!

Dat is dus het einde van het bestuurlijke proces via het Nationale Regionale Energie Strategie (RES). Een al jarenlang lopend traject:  “in elke regio werken gemeenten, provincies en waterschappen samen met inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties’ .
Nu heeft de provincie besloten dat zij dit aan de kant kan schuiven!

Het einde van burgerparticipatie: het lukte maar niet in het gemeentelijke traject en nu heeft het provinciebestuur het de nek omgedraaid. Triest voor allen die bezig waren met duurzame initiatieven. Los van wat je vindt van ieder initiatief, veel inwoners hebben zich hiervoor ingezet. Al die inzet wordt nu van tafel geveegd!

Helaas gaat het in discussies over duurzaamheid te weinig over de verschillende en elkaar aanvullende oplossingen, over lange termijn en snel te behalen resultaten. En de leefbaarheid van onze omgeving, nu en in de toekomst is ook belangrijk. Dat alles hoeft elkaar niet in de weg te staan.
Vanuit de BvB blijven we aandacht vragen voor lokale initiatieven waarbij er een goede balans is tussen de lusten en de lasten en waarbij de omgeving maximaal betrokken is.
Natuurlijk is het lastig en het wordt niet perfect, maar samen kunnen we er wel het beste uithalen, en een zo breed mogelijk draagvlak creëren.

Zo moeten er goede landelijke normen komen voor windturbines. Verderop in deze nieuwsbrief staat een link naar een website waar u voor 22 november uw mening kunt geven over de toekomstige landelijke normen voor windturbines.
Of dat dan nog wel zin heeft vraagt u zich misschien af. Ja, want wij blijven vertrouwen dat uiteindelijk goed overleg en gezond verstand helpen.

Veel kleiner maar ook belangrijk zijn laadpalen. De gemeente heeft een kaart gemaakt waarop is aangegeven waar nieuwe openbare laadpalen voor elektrische auto’s kunnen komen. Daarop kan iedereen reageren. Ook de link daarvoor staat in deze nieuwsbief

De volledige nieuwsbrief kan hier worden gelezen:

Nieuwsbrief November 2023