Oproep aan Gemeenteraad om RES akkoord niet goed te keuren

In navolging van onze reactie tijdens de raadsvergadering van 14 april hebben we samen met DeventerWint, Dorpsraad Epse & Joppe en de Bannink nogmaals een klemmend beroep gedaan op de Gemeenteraad om woensdag 28 April het RES hoodlijnenakkoord niet goed te keuren.

Niet alleen is de door de Gemeenteraad gewenste participatie rond de RES niet gerealiseerd, ook is het bod (de hoeveelheid elektriciteit die moet worden opgewekt met wind en zon) onnodig hoog en onrealistisch hoog.

Wij verwachten dat de Gemeenteraad het College van B&W zal corrigeren in de haast die men maakt , zodat een zorgvuldig en overzichtelijk proces kan worden gevolgd, met echte actieve participatie in plaats van de huidige werkwijze. Daarnaast verwachten wij dat de Gemeenteraad het bod bijstelt naar een meer realistisch niveau.

Ook wij zijn voorstander van verduurzaming maar dan wel op een verantwoorde en realistische wijze.

De gezamenlijke brief kunt u hier vinden.