Werkgroep Woningbouw

Zoals u in de BathmenseKrant heeft kunnen lezen is de werkgroep Woningbouw voortvarend van start gegaan. Momenteel zijn ze bezig om de woonwensen van de inwoners van Bathmen te inventariseren. Hiertoe hebben ze in samenwerking met Hogeschool Saxion studenten de opdracht gegeven een enquête te houden. Wij vragen u ook uw mening over dit onderwerp kenbaar te maken. Klik hiervoor op onderstaande link: https://forms.gle/W1XMTa8haRLyXYAY8

De uitkomsten zullen worden gedeeld met de inwoners van Bathmen en met de gemeente, zodat dit meegenomen kan worden in het woningbouwprogramma van gemeente Deventer. Invullen kan tot en met 29 maart a.s.

Definitieve versie Dorpsvisie Bathmen

Inmiddels zijn  alle ontvangen op- en aanmerkingen op de conceptversie van de Dorpsvisie door de stuurgroep Dorpsagenda besproken en zo nodig verwerkt. Hiermee is de Dorpsvisie tot een definitieve versie gekomen.  De Dorpsvisie zal op 31 maart a.s. aangeboden worden aan wethouder Liesbeth Grijsen als vertegenwoordigster van de gemeente.

Het streven is de Dorpsvisie eens in de twee á drie jaar te updaten. Voor de Dorpsvisie klik op onderstaande link:

https://www.touristserver.nl/file/2718/Dorpsvisie+2020-2025+Final.pdf

Concept Dorpsvisie 2020-2025 beschikbaar

Zoals aangekondigd in de Nieuwsbrief is de Concept Dorpsvisie 2020-2025 beschikbaar. U kunt hem vinden in de bijlage. Uw op- en/of aanmerkingen ontvangen wij graag voor 22 Januari zodat we deze mee kunnen nemen in de definitieve versie die we in februari aan de gemeente willen presenteren.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die mailen naar info@bvbbathmen.nl

De concept versie vindt u in onderstaande link.

concept dorpsvisie 2020-2025

Nieuwsbrief December 2020 en jaarverslag

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u de meest recente informatie vanuit het bestuur. Daarnaast wordt in de nieuwsbrief aandacht besteed aan het jaarverslag. Zoals u ongetwijfeld zult begrijpen kunnen we in deze tijden geen ALV organiseren, in de plaats daarvan is het jaarverslag extra belangrijk.

De nieuwsbrief kunt u via deze link vinden.

Veel leesplezier en uiteraard kunt u altijd contact opnemen als er vragen zijn!

Wij wensen u een fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2021!

Battumse Belangen