Resultaten Enquete hinder spoor

De BVB heeft eind 2021 via een enquete de omwonenden van het spoor gevraagd naar hun ervaringen. Om maar met de deur in huis te vallen: er is veel overlast en schade, vooral door de trillingen die de zware goederentreinen veroorzaken .

De resultaten van de enquete zijn hieronder te vinden:

BvB Enquete spoor 2021-12 publicatie

Om te beginnen bij het begin: we hebben iedereen de gelegenheid gegeven om te reageren en vroegen naar de afstand van de woning tot het spoor. Want wie is nu ‘omwonende’. Belangrijk is dat iedereen die overlast ervaart, dit kon aangeven. Via de nieuwsbrief, facebook, website zijn veel inwoners bereikt en 100 inwoners hebben de enquete ingevuld.

Van degenen die tot 100 meter vanaf het spoor wonen, geeft meer dan 90% aan regelmatig tot vaak overlast te ervaren! En twee derde ervaart regelmatig tot zeer vaak geluidshinder in de slaapkamer en m.b.t. trillingshinder is dat zelfs 74%. Voor de woonkamer zijn de cijfers iets lager. Dat is verklaarbaar, want in de woonkamer staat vaak een geluidsbron aan (tv. radio) en wordt er bewogen. Ook buiten zijn er dan meer geluiden. Overlast in de slaapkamer is grotendeels ‘s nachts, dan is het rustiger. En die nachtrust is juist ook belangrijk!

Opvallend is dat veel inwoners al maatregelen hebben genomen om de geluidshinder te beperken. Nog opvallender is het aantal meldingen van schade door trillingen.

De komende tijd gaan we in gesprek met de gemeente en andere overheden. Via het samenwerkingsverband RONA zijn we ook bezig om hiervoor aandacht te krijgen. Er is een bezoek door leden van de Tweede Kamer gepland.

Tenslotte is de enquete ook bij landelijke media opgevallen. Belangrijk om dit onderwerp op tafel te krijgen én te houden.

 

Wordt vervolgd!