Spoor

Over de spoorlijn langs Bathmen worden al geruime tijd meer (gevaarlijke) goederen vervoerd dan is toegestaan volgens het Basisnet Spoor. Oorzaken:

• Betuwelijn kan nog niet op volledige capaciteit functioneren omdat het verlengde in Duitsland nog steeds niet gereed is, terwijl
• door de groeiende economie de behoefte juist enorm is gegroeid
Gevolg: veel goederenvervoer via alternatieve routes (noordelijk via Twente of zuidelijk via Venlo).
Overlast voor Bathmen:
– Risico van calamiteiten met gevaarlijke stoffen
– Geluidhinder
– Trillinghinder
Conform een motie van de Tweede Kamer moet de minister in 2020 met voorstellen komen inzake:
• aanpassen van bestaand spoor voor grotere capaciteit goederenvervoer, of…
• het realiseren van een nieuwe Noordtak min of meer parallel lopend aan A18/N18 vanaf de Betuweroute naar een punt oostelijk van Oldenzaal (in Nederland of Duitsland).

Volgens RONA is aanleg van geheel nieuwe lijn aanzienlijk goedkoper dan aanpassing van bestaande lijn.
Staatsecretaris Veldhoven (bezoek regio op 14 oktober) deed alleen toezeggingen met betrekking tot reductie van geluidhinder.
BVB onderhoudt contacten met RONA en met B&W Deventer en richt aandacht ook op rampenplannen, voor het geval een calamiteit plaatsvindt bij Bathmen.

Er zijn veel zorgen over het bestaan van een rampenplan ingeval van ongelukken met treinen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Het is vaak niet bekend welke stoffen vervoerd worden. In geval van calamiteiten moet de vervoerder binnen 15 minuten kunnen aangeven welke stof er vervoerd wordt. Betwijfelt wordt of de vervoerder hieraan kan voldoen. Ook worden vraagtekens gesteld in hoeverre de geldende normen maar overschreden kunnen worden. De minister heeft toegegeven dat er sprake is van ernstige overschrijving van de gestelde maxima. In de praktijk blijkt echter dat nu de normen worden aangepast op basis van nieuwe berekeningen en inzet beter materiaal. De BVB kijkt welke mogelijkheden er nog zijn om hier wat aan te doen en houdt het nauwlettend in de gaten.

Battumse Belangen