Stand van zaken

Geluidswal A1:

Er is een werkgroep A1 in het leven geroepen. Vanaf oktober zal deze werkgroep actief deelnemen aan de gesprekken omtrent de verbreding A1. Hierbij is doel nummer 1 om ook de komst van geluidswerende maatregelen op de agenda te houden.

Centrumplan:

Geen nieuws, plannen zijn in ontwikkeling en er wordt met diverse partijen gesproken.

‘t Hemeltje:

De gemeenteraad van Deventer heeft uitgesproken dat Stichting IJsselland alleen toestemming krijgt voor de plannen als er draagvlak ontstaat bij omwonenden voor het plan. Wordt vervolgd.