Standpunten BvB Wind

Standpunten BVB t.o.v. windmolens

 • De noodzaak van de energietransitie staat niet ter discussie.
 • Ook in onze gemeente en in ons dorp en buitengebied moeten we meedoen (dus niet ‘ not in my backyard’ ).
  Gelukkig doen we al veel: zon op dak bij boeren, zonnepark, biogas.
 • Geen volledige focus op de productie van alleen elektriciteit omdat het netwerk de komende 10 jaar niet voldoende geschikt is.
  Om het netwerk aan te passen is tijd nodig. Nog zwaarder belasten van het netwerk gaat leiden tot meer storingen, uitzetten zonnepanelen bij pieken etc.
 • Alternatieven als biogas, kleine windmolens en zon op dak eerst inzetten.
 • Biogas is relatief snel te realiseren nu eerste initiatief gereed is. Het huidige gasnetwerk kan zonder bijzondere aanpassingen tot 30% met biogas en waterstofgas worden bijgemengd. Dat is een enorme hoeveelheid energie!
 • Kleine erfgebonden windmolens – in overeenstemming met buurt – kunnen op veel plekken zonder grote verstoring van het omgevingsbeeld. Veel opgewekte energie kan op de boerderij blijven, snel realiseerbaar.
 • Nog zeer veel ruimte voor ‘ zon op dak’ . Ook op bedrijventerreinen.
 • Niet tegen windmolens, maar wel
  • Eigendom minimaal 50% buurt, liefst volledig (100%) , én meerderheidstem bij omwonenden.
  • Overlast beperken en compenseren.
  • Geen grote windturbines, de huidige windmolens bij de A1 zijn al groot genoeg
   Een tip-hoogte van 135 meter is wat ons betreft al te hoog.
  • Windmolens moeten op minimaal 10 maal de tiphoogte van bewoning en minimaal de afstand die voor gezondheid en beperking overlast nodig is.
 • Een keuze voor een zoekgebied maken zonder vooraf de voorwaarden duidelijk te hebben is onzin. Want op welke gronden sluit je dan andere gebieden uit? De volgorde is omgekeerd: eerst met elkaar de voorwaarden, normen en consequenties duidelijk hebben en dan zoeken waar dat kan.
  Wat ons betreft is het zoekgebied dus de gehele gemeente Deventer.
 • Heldere normen gebruiken:
  • Omdat de geluidseenheden Lden en Lnight gemiddelden op jaarbasis zijn, vinden we deze onvoldoende geschikt. Windstille periodes maken het dan mogelijk op andere momenten meer geluid te veroorzaken.
   Wij stellen voor de norn Laeq toe te passen. Daarmee wordt eerlijker het effect op een woning vastgelegd en als maximaal genormeerd per elke 10 minuten.
   Als voor geluid toch Lden en Lnight worden toegepast, gaat onze voorkeur uit naar 37 dB Lden en 31 dB Lnight. Dit is ook nodig om het laagfrequent geluid sterk te verminderen.
  • De afstandsnorm vaststellen op 10 maal tiphoogte en minimaal 1000 meter. Daarmee voorkomen we zeer hoge industriële turbines naast woningen.
  • Gezondsheidseffecten moeten beter onderzocht en dienen onderdeel te zijn van normen.

Battumse Belangen