Uitnodiging Dorpsagenda

Op donderdagavond 20 juni zal de Dorpsagenda zich aan Bathmen presenteren. De Dorpsagenda is opgericht naar aanleiding van een verzoek van de gemeente. Dit om de burger meer te laten participeren in wat er in hun woonomgeving gebeurt.


Er zijn diverse bijeenkomsten gehouden en er is geïnventariseerd wat onder de inwoners van Bathmen leeft aan wensen voor de toekomst. Er zijn werkgroepen samengesteld die de ingebrachte wensen verder uitwerken. Wil je weten wat er ondertussen allemaal is gebeurd, kom dan naar Braakhekke op 20 juni.  Laat je uitgebreid informeren en ga in gesprek met de werkgroepleden.