Uitnodiging voor jaarvergadering 2018 van de Belangenvereniging Bathmen

Datum:            12 november 2018

Locatie:           Rotonde Woon- en Zorgcentrum ’t Dijkhuis, Gorsselseweg 2 Bathmen

Tijd:                 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur

Beste mensen,

Van harte nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de Belangenvereniging Bathmen.

Uw belangenvereniging blijft zich inzetten voor het welzijn in Bathmen. Als vereniging zijn wij gehouden aan het uitschrijven van een jaarvergadering. Deze openbare algemene jaarvergadering vindt plaats op 12 november a.s. om 20.00 uur is de in woon- en zorgcentrum ’t Dijkhuis

Het programma voor de jaarvergadering bevat genoeg onderwerpen om samen over te spreken. We willen behalve ‘het verslag doen’ en bestuurlijke aangelegenheden, dan ook graag met u in gesprek.

Zoals u in de nieuwsbrief van augustus heeft kunnen lezen is de Belangenvereniging nog altijd in overleg met de diverse overheden om uiteindelijk te komen tot een acceptabele geluidswering langs de A1. Tijdens de jaarvergadering hoort u de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen.

Natuurlijk komen ook andere onderwerpen aan de orde, zoals de volgende fase in het centrumplan, het goederenvervoer over de rails en de gevolgen voor Bathmen van de uitbreiding van vliegveld Lelystad.

De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

Tot 12 november.

Hartelijke groet,

Het bestuur