update verbreding A1

Hierover heeft u het nodige kunnen lezen in de Stentor. De BVB heeft nauw contact met de gemeente over het gezamenlijke doel: realiseren van voldoende geluidsbescherming voor Bathmen.

Onlangs heeft de Tweede kamer gesproken over de geluidsoverlast van o.a. A1, hierbij de samenvatting: 34 775 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018

Conclusie: de Rijksoverheid houdt zich aan de wettelijke kaders. Bovenwettelijke maatregelen zullen door de vragende partijen gefinancierd moeten worden.