Verlaging van toegestane geluidsniveaus A1 voorlopig sluitstuk geluidsreductie.

In de Bathmense Krant stond afgelopen week een advertentie met de aankondiging  dat de ‘geluidsproductieplafonds’ bij Bathmen worden gewijzigd. Vaak is zo’n mededeling een bode van verslechtering. Maar ditmaal wordt de maximale hoeveelheid geluid verlaagd!

De geluidsmaatregelen bij de A1 bestaan uit ‘wettelijke maatregelen’ en extra maatregelen. Die wettelijke maatregelen waren nodig om binnen de geluidsgrenzen te blijven. De extra maatregelen zorgen ervoor dat er minder geluid is.

Met de geluidswal en de schermen is er in plaats van meer geluid door de verbreding nu minder geluid.

Vanaf het begin heeft de BVB vastgelegd dat die extra vermindering niet gebruikt mag worden voor alsnog weer meer geluid. Anders zou alles niet hebben geholpen om het geluid te verminderen.

Daarom is afgesproken dat de geluidsgrens voor dit deel van de A1 wordt verlaagd met het resultaat van de maatregelen.

Die geluidsgrenzen , de zogenaamde geluidsproductieplafonds, worden door de overheid in een register vastgelegd. Met deze aankondiging wordt dus bekendgemaakt dat de verlaging wordt vastgelegd.

Kan dit in de toekomst weer worden gewijzigd?

Ja, maar dan moet er wel een traject inclusief aankondiging en mogelijkheid bezwaar worden gevolgd. Het kan dus niet ‘zomaar’.

En, nog belangrijker, het kan ook verder naar beneden. Want nog steeds is er het geluid van de A1.

Met de geluidsschermen en de wal hebben we een eerste grote stap gezet. Uit de diverse reacties weten we dat de geluidsoverlast flink minder is. In de toekomst kunnen we dat wellicht nog verder verbeteren.

Voor nu is, als straks de nieuwe verlaagde geluidsgrenzen definitief zijn, deze fase afgerond.