Vier brommende Eiffeltorens bij ons dorp?

Vier brommende Eiffeltorens bij ons dorp?

U hebt er vast al wel iets van vernomen, de plannen van een energieconsortium om vier gigantische windturbines in de omgeving van ons dorp te plaatsen.

Is dit erg?

Jazeker. De gevolgen van dit soort industriële turbines voor de leefomgeving zijn nogal ingrijpend. En dan hebben we het niet alleen over het verknoeien van het veelgeroemde landschap rond de A1- “parkway”, niet enkel over enige overlast, maar over gezondheidsschade, met name door hoog- en laagfrequent geluid, slagschaduw en fijnstof.

Consequenties voor Bathmen?

Wellicht hebt u de indruk dat het voor Bathmen allemaal wel mee zal vallen, maar dat valt tegen.
De geplande turbines zijn extreem hoog, bijna 300 meter. De hoogste van Nederland. Even hoog als de Eiffeltoren, of, om dichter bij huis te blijven, 15 Battumse kerktorens op elkaar.

Vooral de gevolgen voor de gezondheid kunnen groot zijn. Hoe groot? Tja, dat weet niemand precies, maar uit onderzoek (van NIVEL) blijkt dat er een toename is van gezondheidsschade. Dat onderzoek gaat over de periode dat de turbines nog niet zo groot waren en nog nauwelijks bij huizen stonden. Voor deze extreme turbines is duidelijk dat de gevolgen vele malen groter zijn.

Deskundigen adviseren dan ook om voor dergelijke monsters een afstand tot de woonomgeving aan te houden van minstens 10 x de hoogte, dus zo’n 3 km. En bijna heel Bathmen ligt binnen de 3 km van de dichtstbijzijnde turbine, dus in het risicogebied!

Heel Bathmen krijgt dan te maken met slagschaduw in de middag en avond, met geluid, laagfrequente trillingen en met nog wat extra fijnstof etc. Voor de Bathmense Enk wordt het helemaal benauwd.

Hoe is het zover gekomen?

Het gesteggel over windenergie loopt al jaren. We moeten onze energie duurzaam opwekken. Dat kan op verschillende manieren, maar de gemeente en provincie staren zich blind op wind en zon.

De afgelopen jaren had de gemeente zelf – met de inwoners – een keuze kunnen maken, maar dat is steeds weer jammerlijk misgegaan. En daarom heeft de provincie de gemeente buitenspel gezet.
Maar waar overleg en inspraak met en van inwoners voor de gemeente al heel ingewikkeld en lastig was, de provincie begint er niet eens aan en legt gewoon op.

De hoeveelheid windenergie die Deventer zou moeten opwekken blijkt nogal willekeurig, telkens weer anders en uiteindelijk steeds groter. Wie die aantallen GigaWatts bepaalt is niet te volgen.

Hetzelfde geldt voor de plaatsen. Er wordt al jaren geschoven met zogenaamde “zoekgebieden” die geschikt zouden kunnen zijn. Hoe men die al kan bepalen zonder adequate normen is om te beginnen al raadselachtig.

En uiteindelijk blijven er plots twee zoekgebieden over langs de A1, nota bene in het “Parkway”gebied dat eerder landschappelijk zo belangrijk was dat er geen geluidswerende voorzieningen geplaatst mochten worden. En windmolens ook niet natuurlijk.

Van Parkway naar Windparkway zullen we maar zeggen.

Bovendien is dit een van de meeste windluwe gebieden van ons land, vandaar de extreme hoogte van de turbines.

Als klap op de vuurpijl mag nu een commercieel consortium het voortouw nemen om vier reusachtige turbines in die twee zoekgebieden te bouwen. Lokaal eigenaarschap en zeggenschap is volledig losgelaten.

Wat is nu de stand van zaken?

De gemeente heeft te lang zitten treuzelen en probeert nu door middel van een “Programmeringsafspraak” met de provincie nog enigszins greep te houden op de ontwikkeling, maar dat betekent dat ze moeten meewerken aan de plaatsing van vier turbines in de twee zoekgebieden. De gemeente loopt dus hoe dan ook nu achter de feiten aan en heeft geen regie meer.

De provincie, die al vaker heeft laten zien geen enkele boodschap te hebben aan het welzijn van haar inwoners, dramt door met niet onderbouwd windbeleid. Ze dwingt de gemeente om hier mee in te stemmen en legt alleen maar steeds zwaardere eisen op tafel: meer windenergie, windmolens in groepen van 4, enzovoort, en als je niet instemt mag je niets meer zeggen.

En nu blijkt daar ook nog ineens een commerciële partij in mee te hobbelen, die alles al heeft uitgewerkt.

Oh, voor we het vergeten: aan de oostgrens van de gemeente, in de gemeente Rijssen-Holten heeft de provincie soortgelijke plannen. Dus ook aan die zijde staan in hun plannen straks minimaal 4 industriële turbines.

Wat kan Bathmen doen?

De BVB heeft een werkgroep gestart die gaat proberen deze ontwikkeling te stoppen. Bathmen, dat toch al knel zit tussen A1 en spoor, moet een leefbaar dorp blijven en dit megalomane plan vormt hiervoor een serieuze bedreiging.

De BVB is niet tegen windenergie en we hebben in de afgelopen jaren steeds geprobeerd mee te denken over een haalbare energietransitie binnen onze omgeving. Maar dit plan past daar op geen enkele manier in.

We willen de consequenties en risico’s op een heldere, niet mis te verstane wijze voor iedereen in beeld brengen, hopen daarmee de verantwoordelijke politici op andere gedachten te brengen en waar mogelijk zullen we ook de rechtsstatelijke middelen gebruiken, zoals we dat ook eerder succesvol hebben gedaan bij de plannen voor het goederenspoor en bij de geluidsvoorzieningen rond de A1.

We delen de beschikbare informatie met de bewoners van Bathmen, via de website van de BVB.

Hebt u goede ideeën, informatie of enig andere bijdrage, neemt u dan contact op met de werkgroep. We kunnen alle hulp uit het dorp gebruiken. Dat kan via secr@bvbbathmen.nl

Battumse Belangen