Wind weetjes

Wist u dat?

Bathmen in 2028 windturbines krijgt die niet voldoen aan wet- en regelgeving van 2025?

De gezondheid van meer dan 30% van de inwoners van Bathmen hierdoor aangetast kan worden?

Dit komt omdat de effecten van slagschaduw tot ca. 2,4km ver komt?
Dit betekent dat zelfs de dorpsschool hiermee te maken krijgt? (Foto volgt)

Geluidsoverlast tot in de dorpskern reikt?
Zie hier voor meer informatie en tot hoever in Bathmen het geluid komt

Laagfrequent gezoem dwars door muren en daken heen gaat en in nieuwbouwhuizen zelfs versterkt kan worden (1)?
Lees hier meer (externe pagina)

De windturbines er minstens 30 jaar zullen staan?

Nederland de soepelste regelgeving voor windturbinegeluid heeft in Europa (2).
Lees hier meer (externe pagina)

Windturbinelawaai per definitie onderschat wordt? Doordat geluidsbelasting gemeten wordt in gemiddelden, worden geluidspieken overdag gecompenseerd met dalen in de nacht.

De waarde van een milieueffectrapportage zeer discutabel is omdat deze aangeleverd en gefinancierd wordt door de initiatiefnemers (3).
Lees hier meer (externe pagina)

Windturbines niet of nauwelijks gerecycled kunnen worden, waardoor in Europa jaarlijks zo’n 4 miljoen ton composiet bladafval op de vuilnishoop belandt (4).
Lees hier meer (externe pagina)

Bronvermelding:

  1. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-88710-9
  2. https://mp.nl/en/publicaties?title=Differences%20in%20noise%20regulations%20for%20wind%20turbines%20in%20four%20European%20countries
  3. https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/procedurehandleiding/procedurele/opstellen-mer/
  4. https://www.tno.nl/nl/duurzaam/hernieuwbare-elektriciteit/windparken-zee/duurzaam-ontwerp-windturbines-circulair/

 

Battumse Belangen